Bodil Christensen, Horne

Uddannelse og undervisning

Den korte (og kedelige) version

CV  

Bodil Christensen

Lektor på Læreruddannelsen i Aalborg Seminarium

Mylius Erichsensvej 131

9210 Aalborg Ø

boc@ucn.dk

98949291

51253393

Uddannelse

Realeksamen (det er vi ikke mange, der har)  fra 1973, Ulvkærskolen

Læreruddannelse fra Nr Nissum Seminarium, 1982

Bachelor i dansk, AUC, 1996

Cand. pæd. i dansk, Danmarks Lærerhøjskole, 1998

Master i Børnelitteratur 2006

Ansættelser

Ansat i efterskolen 1982 – 2000

Timelærer på Hjørring Seminarium 1996 – 2000

Læreruddannelsen i Aalborg 2000 - - - -

Faglige interesseområder

Danskfagets mange facetter

Efterskolepædagogik

Læreruddannelsen som dannelsesprojekt

Deltagelse i projekter

FlexVid i læreruddannelsen, 2012 - - -

”Learning museum” 2011 - 2013

Og mange mindre projekter af didaktisk og faglig karakter

Andre professionelle aktiviteter

Kususleder på ”Ny lærer i efterskolen”-kursus for nye lærere  i efterskolen i en årrække

Studierådsformand for studierådet, Læreruddannelsen i Aalborg i mange år

Lærerrådets forretningsudvalg på Læreruddannelsen i Nordjylland, - gennem mange år

Og meget andet - eksempelvis Dansk Mester i Strandhåndbold 2009

Publikationer:  -  blandt andet:

“Vejledning og mentoring – håndbog for mentorer”, Kroghs Forlag 2005

“Ny lærer i Efterskolen”, Efterskoleforeningens forlag, 2006

Redaktør af evalueringsserien fra Dafolo:

-        Evaluering og test i af læsning

-        Evaluering og test i dansk som andetsprog

-        Evaluering og test i geografi

-        Evaluering og test i biologi

-        Evaluering og test matematik

-        Evaluering og test I fysik

-        Evaluering og test – en grundbog.

Serien kom over et par år fra 2008

Redaktør af ”Innovativ evaluering i dagtibud”, Dafolo, 2012

Anmelder ved Dansk Pædagogisk Tidsskrift

Anmelder ved ”Efterskolen”

Skribent på klummen ”På kanten” i Nordjyske Stifttidende

Uofficiel redaktør på facebooksiden ”Læreruddannelsen i Aalborg”

Med mere. Med mere.

-