Bodil Christensen, Horne

Skumfiduser
”Uundværlig Haandbog for Enhver”

Blandt mine (mange) bøger står en bog, der altid er klar med råd, når google ikke slår til: ”Uundværlig Haandbog.” Den har tilhørt Christian Eriksen i Lodskovvad i Raabjerg Sogn, (han flyttede senere til Asdal) og han fik den netop da den var udkommet i 1858.
Her kan man læse, hvordan man fremstiller ”En fortrinlig Vognsmørelse”: ”2 Dele Svinefedt, 1 Deel Talg og 1 Deel hvidt Bor tilsættes 1 Deel Jernoxyd”), andre vil kunne glæde sig over opskriften på: ”At trylle et Æg i en Flaske med en snever Hals” og de påholdne kommunale indkøbere har sikkert glædet sig til: ”Middel til at holde Staalpenne rene”.
Det var faglige råd. Men når det gælder havebrug kan de fleste af os jo være i målgruppen. Hvordan fanger man muldvarpen, der graver haven hver nat?
Det er nemt:
”Der, hvor Muldvarpe tilføie Planter og Markfrugter Skade, er følgende Middel til at fange dem anvendelig:
En vel glasseret, noget dyb Potte nedgraves saaledes i Jorden, at dens Rand staaer lige med denne, og sættes deri en levende Muldvarp, som man føder med Regnorme. Andre Muldvarpe lokkes derved hen til Gruben, falde i den, og fanges saaledes. Man dræber dem efterhaanden, men lader dog altid én levende blive tilbage som Lokkedyr.
Løg, døde Krebs og Fisk, som man henkaster i Muldvarpegangen, ere ogsaa Midler, hvorved disse Dyr udryddes.”
Så nemt er det.
Nogle vil måske spørge: Hvor finder man den førstnævnte muldvarp, der skal lokke sine fæller til? Det står der ikke. Man låner den vel hos naboen?
Haveejerne kan også lære ”At bortskaffe Græsset fra Pladser, Gaarde, udenfor Huse og deslige Steder, uden at beskadige Brolægningen”. Her skal man bruge 12 ½ Pot Vand, 5 Pund ulædsket Kalk og 1 Pund Svovl.
Midt i disse haveråd står der så det helt uundværlige råd om: ”At vadske Straa- og Spaanhatte”: Har nogle af læserne spånhatte, der trænger til at blive vasket, så kan I bare ringe eller skrive efter råd.
Jeg har 478 sider med ”Vejledning saavel for Kunstnere, Fabrikanter, Malere, Lakerere, Forgyldere, Snedkere, Skomagere, Handskemagere, Skrædere, Bundtmagere, Murere, Bagere, og en Mængde andre Haandværkere, Handlende og Landmænd som i Huusholdningen og i det daglige Liv. Udarbejdet efter de nyeste og fortrinligste technikke, oeconomiske og industrielle og andre Skrifter.” Hvad skal jeg med internettet? Hvad skal jeg med wikipedia? Hvad skal jeg med google? Jeg slår bare op i bogen.
Og så er det med gotiske bogstaver.
Heller ikke her kan wikipedia være med.
 
P.S: Og til sidst mangler man jo blot opskriften på chokolade: ”4 Pund Cacao, 3 Pund Sukker, 3 Lod Caneel og 1 Qvint peruviansk Balsom” og hvorledes man kan ”Give Kaninskind Udseende af Zobelskind”: ¼ Punkt Jernvitriol, 1 ½ Lod Spanskgrønt og 4 Lod Kobberaske med 6 Potter Urin,” så er den kanin blev til en Zobelkat!
 
Bodil Christensen
Møllegårdsvej 1 Horne
9850 Hirtshals
 
boc@ucn.dk
 
 
 
 
  

13-05-2013