Bodil Christensen, Horne

Skumfiduser

Hvad skal en lærer lære?

”Læreren må have et blidt udseende og godmodigt væsen, så han kan vinde børnenes tillid at de gerne høre ham tale og få mod på at svare ham.” For mange af os er det helt sikkert vanskeligt at leve op til det ”godmodige væsen”, men sådan blev en god lærer karakteriseret i ”Lærebog i Didactic og Pædagogik” af Gerhard Peter Brammer, Snedsted Seminarium 1838.

Der stod endvidere at undervisningen i skolen skulle være ”livlig, så der ved hele stilen vækker børnenes deltagelse, og giver dem lyst til at være opmærksomme. Jo mere afveksling, man giver foredraget, desto livligere bliver det.” Snedsteds berømteste seminarist er nok Chresten Kold, hvis pædagogiske overvejelser ligger bag de fleste efterskoler, men en mere ukendt seminarist fra Vendsyssel, Christian Bruun, gik også netop på Snedsted Seminarium i 1820 – 22. Her  skrev han dagbog, og her kan man blandt andet læse, at også den tids studerende til tider var uforberedte: ”I eftermiddagen kom jeg ikke godt fra min lektie i grammatikken, thi jeg havde ikke læst til gavns på den”. Uforberedte studerende møder vi fortsat til tider i læreruddannelsen, til gengæld har undervisningsfagene skiftet en del. Nu er der ikke længere sjælelære og antropologi, havedyrkning (og læplantningspraksis), astronomi og kalligrafi på skemaet, men der er forsat, dengang som nu ,dansk grammatik og stil, religion, geometri, naturhistorie, botanik og fædrelandshistorie. Måske under andre navne, men indholdsmæssigt har læreruddannelsen altid søgt at spejle folkeskolens indhold.

Den nye folkeskolereform vil (forhåbentlig – det er jo meningen med reformen) give en anden folkeskole, hvor lærerne får nye udfordringer i forhold til fag, didaktik og personlige kompetencer. I læreruddannelsen forsøger vi (som altid) at forberede studerende til denne meget komplekse verden, men hvad har lærere brug for, når de skal forvalte elevernes og samfundets tarv i skoleregi?

Nogle forskere har et godt bud, der måske kan dække lidt længere end Ny Nordisk Skoles (ambitiøse, men noget u-håndgribelige) credo: At alle elever skal blive så dygtige, som de kan! Andreas Helmke er en tysk forsker, hvis forskning har afsæt i en lang og kvantitativ forskning. Han siger at man får god undervisning, når læreren er dygtig til fagdidaktik, har mange forskellige undervisningsstrategier, er god til at kommunikere, kan lede klassen og holde justits og orden, kan kommunikere med alle mulige interessenter, kan planlægge, evaluere og gennemføre undervisning – og så skal læreren også være engageret i fællesskabet og i skolen. Det lyder helt som P. G. Brammers didaktik i udvidet form, og det kan glæde, at ikke alt ændrer sig.

Andreas Helmke har også en række personlige træk hos en lærer, der er med til at gøre vedkommende egnet til lærerprofessionen. Der er 22 ”redskaber”, og enhver lærer bør overveje, om vedkommende besidder disse karaktertræk i rimelig mængde. Det er: glæde i samværet med børn og unge, evne til offensivt at bearbejde modgang, vilje til at påtage sig ansvar, humor, frustrationstolerance, videns- og informationsbehov, stemme, evne til at sætte sig igennem i sociokommunikative situationer, fleksibilitet, social sensibilitet, beredvillighed til anstrengelse og afsavn, didaktisk håndelag, sikkerhed i offentlig fremtræden, evne til rekreation og afslapning, formuleringsevne, venlighed og hjertevarme, begejstringsevne, evne til at arbejde rationelt, stressresistens og professionel idealisme.

Når man ser ”Rita” på TV 2 kan man heldigvis konstatere, at nogle lærere klarer sig ganske godt igennem uden at besidde samtlige personlige kompetencer, men venligheden, hjertevarmen og evnen til at kunne begejstre og selv lade sig begejstre kommer man ikke langt uden.

Kommunernes Landsforening og skolens politiske og daglige ledelse har ofte den fagfaglige dagsorden i fokus. Det er naturligvis også grundlaget for al undervisning, at man ved noget om det, man skal lære andre, men de personlige kompetencer gør ofte en større forskel for elevernes motivation, læringsparathed og vilje til at arbejde.

P.S. Og måske skulle politikerne i Kommunernes Landsforening også stræbe efter at besidde ” et blidt udseende og godmodigt væsen” foruden netop begejstringsevne, venlighed og hjertevarme, professionel idealisme og så videre…

BodilChristensen 
Læreruddannelsen, Aalborg

Møllegårdsvej 1 Horne

9850 Hirtshals

P.S.:  Vil man vide mere, så kan man læse i ”Undervisningskvalitet og lærerprofessionalitet – diagnosticering, evaluering og udvikling af undervisning.” , Andreas Helmke, Dafolo 2013)

30-10-2013