Bodil Christensen, Horne

Skumfiduser

Mesterlære: man lærer at mestre et fag

”For mig har glæden ved danskfaget altid været stor – faktisk lige så længe jeg husker, har jeg været glad for danskfaget. Det kan jeg primært takke mine meget dygtige og kompetente dansklærere for, der hver især har inspireret mig på forskellige måder gennem hele min folkeskoletid. Det er nok også netop dét, der har gjort forskellen i forhold til min relation til andre fag. Jeg har selvfølgelig også haft kompetente lærer til både matematik, engelsk og alle de andre fag i folkeskolen, men ingen har inspireret og motiveret mig så meget som især min dansklærer i overbygningen samt min dansklærer på efterskolen. De var dygtige til deres fag, og deres entusiasme lyste langt ud af dem, hvilket prægede hver eneste undervisningstime. Den dag i dag er netop de to lærere årsagen til, at jeg netop nu sidder og skriver dette som et led i min læreruddannelse.” – sådan lyder det fra Camilla, der nu har gået på læreruddannelsen i tre måneder. Nu skal hun selv ud for at prøve professionen,  om en uges tid står der praktik på kalenderen for alle de forholdsvis nye studerende.

Her skal de unge ”lærer-wanna-be’es” for første gang møde skolens hverdag som ”lærere”. Det er et stort skifte at gå fra elevrollen (som de kender rigtig godt gennem mindst tolv år) til pludselig at være ”bag katederet” og være underviser, konfliktløser, organisator og den lydhøre voksne.

På Læreruddannelsen er undervisning relateret til praksis. Undervisningen er fyldt med praksiseksempler, der er videoklip fra skolens hverdag, og der er masser af undervisningsmaterialer, der gøres til genstand for diskussion, refleksion og fortolkning; men det er oftest  først i mødet med praktiklærerne og eleverne i skolen, at uddannelsen får mål og retning for de studerende.

Det er derfor meget afgørende, at de studerende møder folkeskolelærere, der i deres mesterlære kan vise, hvad lærerprofessionen rummer af undervisningens glæder, udfordringer og umulige dilemmaer. Læreruddannelsen kan byde ind med teori og praksis i mange relevante sammenhænge, men det er lærerne i skolens virkelighed, der først og fremmest får givet billedet af professionens indhold videre til den kommende lærergeneration.

Professor Lene Tanggaard betegner netop ”mesterlære” som den helt nødvendige læringsform, hvis der skal arbejdes kreativt og med kvalitet. Hun skriver: ”Mesterlære er en fantastisk måde at opnå dygtige medarbejdere på. Den harmonerer ikke med vores tempo, for vi er præget af skynd-dig-videre. Vi er dårlige til at fordybe os, vi tror, de andre overhaler imens. Men hvis vi ikke investerer tiden, kan vi rent faktisk blive overhalet af nogen, der fordyber sig og bliver dygtigere. Det udpegede talent kan blive overhalet af slideren.”

Dermed er det også sagt, at man ikke (kun) kan være ”den fødte lærer”. Personligheden, opvæksten, den kulturelle baggrund, det medfødte temperament og mange erhvervede egenskaber i forhold til organisering, rummelighed og struktur giver et forskelligt udgangspunkt for at varetage professionen, men man kan heldigvis lære meget i mødet med ”mestre i faget”. Aristoteles sagde det også tilbage i antikken:  "For de ting vi skal lære, før vi kan gøre dem, lærer vi ved at gøre dem. For

eksempel bliver mænd murere ved at mure og lyrespillere ved at spille lyre. På samme måde bliver vi retfærdige ved at handle retfærdigt, mådeholdne ved at handle mådeholdent og tapre ved at handle tappert" Og lærerstuderende bliver gode lærere ved at arbejde sammen med gode lærere, kunne han have fortsat.

Der er derfor god grund til at sætte pris på og sige tak til alle de lærere, der (på trods af utallige udfordringer i folkeskolens hverdag) stadig formår at være de forbilleder, der gør en forskel. Ikke kun for eleverne i hverdagen, men også for de mange studerende (i Nordjylland er der knap 400 nye lærerstuderende, der er i deres første ”lærerpraktik” i de kommende måneder.

John, der er en af praktiklærerne, har selv en af sine ”gamle” lærere som forbillede. Han beskriver lærerens opgave således:  ”En god lærer kan også se det gode i en elev, selvom det måske ikke altid ligger lige til, for der er alt for mange elever der bliver opgivet alt for tidligt! Dette kan jeg sidde og sige, da jeg selv var en af disse, indtil vi fik en ny klasselærer. Hun var overbevist om, at der var mere i mig, end øjet umiddelbart kunne se, og hun gav aldrig op. Hun kæmpede min sag, og helt ærligt, jeg tror ikke jeg havde været ret meget i dag uden hende.”

Det er den slags lærere, der findes flest af, og det er disse lærere, der er med til (om end i det små og nære) at gøre verden til et bedre sted.

Fra Læreruddannelsens side sætter vi megen pris på, at denne ”mesterlære” kvalificerer og forbereder de studerende til at varetage arbejdet som lærere – om nogle år.

Forhåbentlig glæder eleverne (og forældrene) sig også til møde ”praktikanterne”, der helt sikkert vil byde ind med ny inspiration, andre undervisningsformer – og forhåbentlig godt humør.

Bodil Christensen

Læreruddannelsen Aalborg

25-10-2015