Bodil Christensen, Horne

Skumfiduser

Tak til Jacob, Søren, Povl, Louise, Jytte, Nicolai, Peter og alle de andre lærere

”Jeg kan jeg stadig blive i tvivl om hvor mange s'er der skal til, når man skriver ordet ”sindssyg”. Men så husker jeg Peter Pilgaards krøllede hår, mens han synger og danser med på 'Sindssyg' af Johnny Deluxe, som han har sat på med det ene formål at få os til at huske stavningen af ordet. Jeg husker stadig tilbage på ham og hans ord, når jeg bliver i tvivl om, hvorvidt ord skal være sammensatte eller ej, eller om hvorvidt der skal være et komma. Han havde en utrolig autoritet over sig.”

Sådan præsenteres en lærer, der har betydet noget for Camilla, der nu har valgt Læreruddannelsen for dermed engang med tiden at blive lærer. De nye studerende har fortalt om gode lærere i deres skoletid. Det har været med inspiration fra en bog, hvor ”kendte” danskere (Anders Agger, Marianne Jelved, Preben Wilhjelm og andre) giver deres bud på ”Mit livs lærer”.

At læreren gør en forskel har man altid vidst, men i et helt nyt forskningsprojekt af Louise Klinge, gøres det endnu tydeligere, at det er lærerens relation til eleverne, der betyder noget for undervisningen, uddannelsen og dannelsen. Louise Klinge har interviewet 5o elever fra 5. til 7. klasse, og det giver et billede af den gode lærer, der er helt på linje med de nye studerendes erfaringer.

Den gode lærer magter såvel det hele: at undervise, at skabe et godt klasserum og at have øje på alle elever. Men det kan gøres meget forskelligt. Her er korte portrætter af gode lærere, der viser nogle af de kompetencer, der er afgørende for elevernes læring.

1. Didaktisk kompetence: Lærere skal kunne lære fra sig. Det kunne Anette eksempelvis: ” Min teamlærer og matematiklærer, Anette, blev en stor hjælp på denne vej. Matematik har aldrig sagt mig meget. Mange timer er gået med ren frustration og vrede over ikke at kunne forstå det. Det udviklede sig til en frygt for at spørge om hjælp idet jeg var bange for at føle mig dum. Men dette var Anette i stand til at ændre på. Hun var i stand til at motivere mig på en helt ny måde. Hun havde en egenskab til at blive ved med at forsøge at forklare tingene igen og igen. Hun havde en forståelse for, hvad der var svært for mig og en forståelse for, at tingene behøvede at blive forklaret mere end 1 gang eller mere end 3 gange før jeg forstod det.”

2. Relationskompetence: Lærere skal se den enkelte elev – og hele klassen. Det kunne Povl Juhl: ”Der var ikke et godt socialt sammenhold i klassen, men det formåede han også at få lavet om på. Han var meget opmærksom på klassen som helhed, men særdeles også på det enkelte menneske. Der var en episode, hvor nogen drenge fra klasse var kommet ud i noget rod, han tog sig af dem som var det hans egne børn. Efter noget tid, fik han dem ud af det dårlige miljø.  Han har virkelig været et menneske som har motiveret mig til at sidde her.” Og efterskolelæreren Nicolai: ”Efter en del turbolens i den almindelige folkeskole med utallige engelsklærere uden kompetencer og manglende pædagogisk sans, blev jeg præsenteret for Nicolai på min efterskole. En ekstremt smilende, rolig og autoritetstro lærer, som udviste tillid til sine elever og deres (manglende) evner.”

3. Ledelseskompetence: Lærere skal kunne skabe fællesskab og arbejdsro. Det kræver et arbejde, som i portrættet her: ” ”Mit livs lærer gik som leder forrest, hun kunne sit "håndværk", og formåede at få det ud til sine elever. Hun var ikke bange for at tage chancer. Sidst med ikke mindst var hun professionel, men samtidig en lærer som var personligt interesseret i sine elever. En lærer man aldrig var i tvivl om, at hun sagde det, hun mente. Hun gjorde en kæmpe forskel.” Og Søren kunne det på en anden måde: ”Hvad gør man, når en klasse er i opløsning? Små og store kliker med dårlig stemning og dårlig kommunikation i mellem. En ny klasselærer skulle til for at rette op på det hele. En ugidelig klasse. Så kom Søren. Ja, Søren hed han. Han var den lærer, som ændrede vores skolegang fra første sekund han satte sine mørkerøde clogs i lokalet. Han besad de kompetencer som vil høre under kategorien "Supermenneske". En kombination af være ekstrem dygtig til at lære fra sig, besidde en humoristisk sans og for ej at glemme, så lyttede han. 3 gode ting.”

Louise Klinge giver fem gode råd til læreren:

  1. Skæld mindre ud, det påvirker eleverne negativt.
  2. Hav tiltro til, at der er en god grund til, at eleverne handler, som de gør.
  3. Det, du gør og siger, betyder mere for eleverne, end de viser.
  4. Betragt din undervisning ud fra elevernes perspektiv – opleves den som meningsfuld og vedkommende?
  5. Drop mange af dine ord og lad i stedet eleverne arbejde aktivt med stoffet og hinanden.

Nemt at skrive, sværere at efterleve, men Louise Klinges ph.d.-afhandling har også et klart bud på,  at det må være et fælles ansvar vedvarende at bestræbe os på at skabe en menneskevenlig skole med fysiske rammer og strukturer, som fremmer alle elever og læreres muligheder for at trives og udvikle sig – og dermed lettere kunne indgå i positive samspil med hinanden.

Men tak til Henning, Jytte, Louise, Nicolai, Jacob, Søren og de alle de andre lærere, det har givet livsmod og duelighed til mange, mange elever gennem tiden.

Bodil Christensen

Læreruddannelsen Aalborg

Møllegårdsvej 1 Horne

9850 Hirtshals

www.bodilchristensen.dk

28-08-2016