Bodil Christensen, Horne

Skumfiduser

Poul Anker Bech - og Bach, Beethoven og Bruce Springsteen

På Nordjyllands Idrætshøjskole hænger et stort maleri af Poul Anker Bech: ”Ollerup levn fra en svunden tid” (1999), hvor man ser Grundtvig fast og tung og siddende bestandig på en bænk. Eftertænksom og med en bog ved sin side. På jorden står en (flytte)kasse, hvor der er lettet på låget, men kan ved ikke, hvad kassen rummer. Mørkt er det; men der er lyse skyer bag, og lyset falder på Grundtvigs ansigt, så man  tydeligt ser den gamle salmedigter, politiker og samfundsdebattør. I billedets venstre side ser man fem løbende og lette, lyse mennesker i bevægelse hen langs verdens (og Vendsyssels) kant, hvor himlen er høj og lys, og hvor de løber mod ukendte horisonter.

Det er sådan, man kan tænke om dannelsen i den danske folkeskole. Noget er bestandigt, noget er i fortsat bevægelse uden at man ved, hvor målet er. Maleriet hænger som nævnt på Nordjyllands Idrætshøjskole, men det er også brugt som for- og bagside på en bog udgivet af en række undervisere fra Læreruddannelsen i UCN. ”Bestand og bevægelse” hedder bogen, der er en undervisningsbog til brug for lærerstuderende i faget Kristendomskundskab og religionspædagogik.

Det er en glæde, når bøger allerede i omslaget viser, hvad de handler om: at noget er bestandigt og værd at bevare, samtidig med at noget er i bevægelse. Det er en viden om alt det (og en personlig forholden sig hertil), der danner os til mennesker.

”Det gør mig urolig, at snegle og ræve og The Wild Prærie Rose vel ikke ved at de findes, som os ….” – sådan indledes et af Søren Ulrik Thomsens digte i digtsamlingen ”Hjemfalden”.

Snegle, ræve og roser lever og dør uden at have bevidstheden om, at de lever. Heldigt for i hvert fald sneglene, kan man tænke, da de ser verden fra et meget snævert og jordnært perspektiv, - og da de i øvrigt lever et farligt liv på cykelstier og i haver.

Ræve og roser ved ikke, at de findes. Det ved vi. At vi ved, at vi findes, det er noget helt særligt for mennesker. Det er det, der betyder, at vi kan tale om dannelse, for vi har en bevidsthed, der kan følge, at vi dannes undervejs i livet.

Skolens opgave er at give eleverne en dannelse, der indbefatter såvel en viden om det bestandige som grundlag for, hvorledes eleverne kan forholde sig til det bevægelige.

Dannelse er ikke udelukkende baseret på de klassiske værker, bogen giver en liste, der er uudtømmelig: ”Bach og Beatles, Händel og Hancock, salmebog og De små Synger, Rafael og Renoir, Picasso og Storm P, Napoleon og Nelson, Wren og Wegner, London og Langeland, Grundtvig, Goethe og Gollum, Simon Peter, Peter Plys og Peter Pedal.”

Denne liste kunne udvides med et endnu mere opdateret bud på, hvad elever også bør have med i fra uddannelsen og dannelsen. Det er også Bruce Springsteen musik, Bøgh Andersens djævlebøger, Star Wars og Ringenes Herre – på film og bog. Det er også kendskab til Ruslands floder, byerne på Fyn og Roskilde Domkirke. Det er Moses, syndfloden og Arken, Josefs drømme og Kain og Abel fra de gammeltestamentlige fortællinger. Det er en viden om østens religioner, islams grundtanker, hinduismen og ikke-religiøse livsopfattelser.

Alt dette findes måske i den kasse, der er at se på Poul Anker Bechs maleri, men kassen står for fødderne af Grundtvig. Heldigvis er det sådan, at enhver kan lægge egne værdier med ”bestand” i kassen. Det er skolens opgave at give eleverne et bredt udvalg af alt fra Bach, Beatles og Bruce Springsteens verdener, så de har noget af fylde i kassen.

Og kan det synes som et alt for ambitiøst projekt at give verdens dannelse videre til alle folkeskoleelever, så kan man se på Bechs maleri, hvor Grundtvig sidder tung og tænksom på en bænk, der udelukkende er holdt oppe med et enkelt sæt ben i venstre hjørne; og hvor Grundtvig sidder roligt med blikket indstillet på uendeligt og helt uden bevægelse. Sådan lykkes mange umulige projekter, - og dermed måske også elevernes dannelsesprojekt.

P.S.  Man kan læse mere (og klogere) i ”Bestand og bevægelse”, af Toftgaard Barrett, Printz Jellesen og Digernes Stokholm. Og man kan se Poul Anker Bechs maleri i virkeligheden i spisesalen på Nordjyllands Idrætshøjskole.

Bodil Christensen

Læreruddannelsen, Aalborg

Møllegårdsvej 1 Horne

9850 Hirtshals

www.bodilchristensen.dk

23-09-2016