Bodil Christensen, Horne

Skumfiduser

Det behøver ikke være klogt

En af radioværten Hans Otto Bisgaards gode bemærkninger til sin egen indsats lyder: ”Det gør ikke noget, der er lidt mening med i det. Det behøver ikke være klogt.”

Hans Otto Bisgaard har været ansat i DR i 47 år, nu går han på pension som 72-årig, og han vil blive savnet. Ikke mindst af ”Morgenstundslytterne”.

Min viden om naturen er hovedsagelig hentet fra Hans Ottos (han er altid på fornavn med alle) opslag i Naturlommekalenderen. En kalender, ikke mange har stående på hylden, men den er blå, og hver morgen mellem 5 og 6 (ja, om morgenen) kommer dagens nyhed ”ude fra naturen”. Derfor ved jeg, at der netop nu er rakler på hasselbuskene, at en streng vinter kan reducere bestanden af agerhøns, at stenbiderne den 3. marts kommer ind til kysten og lægger æg, at bogfinken begynder at synge den 5. marts,  og senere på året  vil jeg vide, at agerhønsene (19. december) færdes på markerne i flokke. Alt bliver fortalt med en underspillet humor og med åbenlys glæde ved at slå op på ”dofs hjemmeside”, som vi jo ved er forkortelsen for Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside, på svampejægernes hjemmesider eller i den Store Danske Flora. Som  Bisgaard siger det: ”Man bliver en anelse klogere. Mere forventer jeg ikke. Vi vil alle gerne vide et eller andet, bare man ikke sidder med løftet pegefinger. Det skal være lidt sjov.”

Min viden om flagspætternes hjerne (den er ophængt i en slags elastikker), om svampe, om galhvepse, mosegrise, hundestejler og alt andet ”ude i naturen” har jeg hovedsagelig fra Hans Ottos morgenprogram. En noget fragmenteret viden, kan man mene, men ind i mellem har der været opkald til Bisgaards ven Leif i Sevel, en ornitolog, der altid lige har set spændende ørne, falke eller spurve, der har været opkald til naturvejlederen Jørgen i Odsherred, til fiskehandleren og midt i alt har der været fremragende musik med The Byrds, Canned Heat, Dylan, Eric Clapton eller nyere svenske sangerinder.

Hans Otto Bisgaard har gennem årene leveret mange og forskellige programmet. Helt fra ”Beatrapport” i 1970’erne over ”Radio Rita” til mit yndlingsprogram ”Morgenstund”.

Bisgaards karriereplan kunne andre have glæde af at følge. Han siger: ”Jeg har ikke forventet mig noget, jeg har været lykkelig for alt, der er kommet forbi mig, eller som jeg er kommet forbi. Jeg har selvfølgelig måttet arbejde for det, det har jeg, men jeg sætter pris på alle de muligheder, jeg har fået.”

”Morgenstund” har et helt fast skema, (til oplysning for de, der ikke har lyttet med fra 5 til 6), med et stille nummer så lytteren kan vågne, et musikvalg farvet af 1970, 1980 og 1990, (og glæden ved svenske sangerinder som Lisa Ekdahl, Lisa Nielson), og så er der opslaget i Naturlommekalenderen for til sidst at give et citat til ”dagen og vejen”.

Disse citater giver ofte eftertanke til netop dagen og vejen. Et par eksempler er her:

Robert Benchly, amerikansk forfatter, sagde: Det tog mig femten år at opdage, jeg ikke har noget talent for at skrive, men da kunne jeg ikke holde op for på det tidspunkt, var jeg blevet alt for berømt." Paul Harvey Aurandt, amerikansk radiospeaker, sagde: ”I disse tider hjælper det at huske på, at der altid har været tider som disse.”  Og der var den amerikanske komiker Michael Pritchard, der sagde: ”Uanset hvor rig du bliver eller hvor berømt eller magtfuld, så vil størrelsen af dit begravelsesfølge, når du engang dør, altid i høj grad afhænge af vejret.”
Endelig har Bertrand Russell sagt det meget aktuelt: ”Hele problemet med verden er at fjolser og fanatikere altid er så sikre på sig selv, mens klogere mennesker altid er så fulde af tvivl.”

Til tider sjove citater, til tider seriøse, men altid sagt med venlig stemme og helt i øjen- og ørehøjde med lytteren. Der er mange pædagogiske læresætninger, der kan udledes af Hans Otto Bisgaards tilgang til sit arbejde. Som lærer gælder det også, at når man skal forklare verdens sammenhæng, undervise i brøkregning eller analysere lyrik af kanonforfattere, så skal det først og fremmest give mening. Det behøver ikke lyde klogt.

Hans Otto Bisgaard kan få det sidste citat til dagen og vejen: "Brug den største anstrengelse på at finde det helt rigtige at sige, og sig det så med den største lethed".

Det er meget at leve op til.

Bodil Christensen

27-02-2017